Rada Rodziców

Rada Rodziców:

przewodniczący –  Tomasz Chymkowski

zastępca przewodniczącego – Monika Nyklewicz

skarbnik – Katarzyna Barańska

klasa I

Ewelina Abbott, Magdalena Wodzyńska, Monika Nyklewicz, Monika Sołtysińska

klasa II

Monika Bogucka, Katarzyna Klarkowska, Małgorzata Waćkowska

klasa III

Dorota Rybska, Żaneta Sikorska, Joanna Graczyk

klasa IV

Magdalena Głowacka, Ewa Łukaszewska, Anna Pawłowska

klasa V

Renata Jezierska, Katarzyna Barańska, Alina Lis

klasa VI

Ewelina Abbott, Agnieszka Bruzda, Tomasz Chymkowski