sks, konkurs sukces kopernikański, wreczenie nagród z olimpusa i kangura