Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole:

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień tygodnia
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I Edyta Ciechanowska piątek
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. II Ryszarda Bieś środa
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III Katarzyna Stępczyńska poniedziałek
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Violetta Matusik wg. planu
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Aneta Gadziomska-Wrzesińska wg. planu
6. Zajęcia logopedyczne Małgorzata Czynszak wg. planu
7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Aleksandra Nowak poniedziałek

środa

piątek

8. Zajęcia z integracji sensorycznej w przedszkolu Małgorzata Czynszak wtorek
9. Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu Natalia Rogacka czwartek
10 Zajęcia sportowe w przedszkolu Marcin Pałczyński piątek
11. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. I-III

ekologiczne

Ryszarda Bieś poniedziałek
12. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. I-III

matematyczne

Katarzyna Stępczyńska piątek
13. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. I-III

polonistyczne

Edyta Ciechanowska piątek
14. Kółko plastyczne Ludmiła Małkowska poniedziałek

wtorek

15. Kółko polonistyczne Violetta Matusik czwartek
16. Kółko matematyczne Aneta Gadziomska-Wrzesińska środa
17. Kółko teatralne Katarzyna Woźniak czwartek
18. Chór Ryszarda Bieś piątek
19. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego Agnieszka Czarniak poniedziałek
20. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego Ilona Jabłońska wtorek
21. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki Aneta Gadziomska-Wrzesińska czwartek
22. Indywidualne zajęcia z pedagogiem Aleksandra Nowak poniedziałek

czwartek