Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole:

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień tygodnia
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I Ryszarda Bieś poniedziałek
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. II Katarzyna Stępczyńska wtorek
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III Edyta Ciechanowska czwartek
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Violetta Matusik czwartek
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Aneta Gadziomska-Wrzesińska środa
6. Zajęcia logopedyczne Małgorzata Czynszak wg. planu
7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Jolanta Rosół poniedziałek
Aleksandra Paczewska poniedziałek
8. Zajęcia z integracji sensorycznej w przedszkolu Małgorzata Czynszak wtorek
9. Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu Natalia Rogacka poniedziałek
10 Zajęcia sportowe w przedszkolu Marcin Pałczyński czwartek
11. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. I Ryszarda Bieś piątek
12. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. II Katarzyna Stępczyńska poniedziałek
13. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. III Edyta Ciechanowska piątek
14. Kółko plastyczne Ludmiła Małkowska poniedziałek
15. Kółko polonistyczne Violetta Matusik czwartek
16. Kółko matematyczne Aneta Gadziomska-Wrzesińska środa
17. Kółko teatralne Katarzyna Woźniak piątek
18. Chór Ryszarda Bieś piątek
19. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego Violetta Matusik czwartek
20. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego Ilona Jabłońska poniedziałek
21. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki Aneta Gadziomska-Wrzesińska wtorek