PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SKRZYNKI ZAUFANIA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

 

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie skrzynki zaufania jest psycholog szkolny we współpracy z pedagogiem szkolnym, który oceni wagę i rodzaj informacji, a następnie skontaktuje się ze specjalistami lub właściwymi instytucjami. W porozumieniu z dyrekcją szkoły będą zaplanowane i podjęte odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

Do skrzynki zaufania uczniowie i rodzice mogą wrzucać:

– listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost- o kolegach, o nauczycielach, o sobie,

– pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji,

– podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie będą mogli podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy, czy też rówieśników, o których dorośli nie mają wiedzy.

W ten sposób uczniowie i ich rodzice będą mieli możliwość  zasygnalizowania i udzielenia pomocy osobom, które być może doznają krzywdy, a  nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc.

Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki zaufania możliwe będzie reagowanie przez dorosłe i kompetentne osoby w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia.

Funkcjonowanie skrzynki zaufania zakłada wzajemną współpracę specjalistów, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie i rodzice będą mogli otrzymać pomoc dyrektora szkoły, psychologa, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.

Uczniowie będą mogli opisywać sprawy do skrzynki anonimowo. Muszą mieć jednak świadomość, że podanie swojego imienia i klasy ułatwi sformułowanie porady i przyspieszy odpowiednie postępowanie.

Skrzynka zaufania zwiększy poczucie bezpieczeństwa, a spokojna atmosfera panująca w szkole będzie służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA

  1. Piszcie czytelnie i podpisujcie swoje listy- podajcie przynajmniej imię i klasę (zapewniamy dyskrecję).
  2. Nie używajcie wulgaryzmów, nie obrażajcie nikogo.
  3. Wasza korespondencja nie powinna mieć formy obmowy, plotki czy żartu.
  4. Jesteście ważni niezależnie od tego, w jakiej sprawie piszecie. Nie będziecie oceniani.
  5. Wspólnie rozwiążemy każdy problem, z którym nie potraficie sobie poradzić.
  6. Pomoc, jaką zorganizujemy, zależeć będzie od rodzaju zgłoszonej sprawy.

Może to być, np. indywidualna rozmowa ze specjalistą, psychologiem, pedagogiem czy wychowawcą we współpracy z dyrekcją szkoły.

7. Nie ma problemów ważnych i mniej ważnych- piszcie w każdej sprawie, która Was niepokoi.

Życząc odwagi, przypominamy, że nic nie zastąpi osobistej, szczerej rozmowy, do której serdecznie zachęcamy.