W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS.