Przyjaciel ,,Małego Świata Dwójki”.

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
                                                                                                                                                                                                                                        Jan Paweł II

…gdyż…
,,Kiedy pomagamy innym , pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. ”
                                                                                                                                                                                                          Flora Edwards

Dziękujemy za wszelką pomoc i okazaną życzliwość.

Pan Paweł Wojciechowski 

Pani Wiesława Chwiałkowska

Państwo Małgorzata Artur Waćkowscy 

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

Pani Dorota Główczyńska 

Pani Anna Lewandowska

Pan Jakub Skonieczny