Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
mgr Agnieszka Czarniak dyrektor ZS nr 2
mgr Małgorzata Czynszak edukacja przedszkolna
mgr Natalia Rogacka edukacja przedszkolna wychowawca grupy 5-6-latki
mgr Jolanta Kamińska edukacja przedszkolna wychowawca grupy 3-4-latki
mgr Lidia Przewozik wicedyrektor ZS nr 2
mgr Małgorzata Maciejewska edukacja przedszkolna