Logopedia

Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Każde dziecko jest przebadane i ma indywidualnie dobrane odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących poszczególne głoski i wadę wymowy. Zajęcia dla zakwalifikowanego do terapii logopedycznej dziecka, prowadzone są raz w tygodniu.

W zakres opieki logopedycznej wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci,
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu,
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców,
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia,
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych,
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej,
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy,
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Konsultacje dla rodziców:

poniedziałek, godz. 09:00-10:00

Prowadzący zajęcia:

logopeda – Małgorzata Czynszak