Zajęcia dodatkowe w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Rodzaj zajęć Imię i nazwisko prowadzącego Dzień tygodnia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
w kl. I
Paulina Rogacka poniedziałek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
w kl. II
Edyta Ciechanowska czwartek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
w kl. III
Ryszarda Bieś wtorek
Koło polonistyczne w klasach młodszych Edyta Ciechanowska piątek
Koło matematyczne w klasach młodszych Paulina Rogacka wtorek
Koło ekologiczne w klasach młodszych Ryszarda Bieś czwartek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego w klasie 4,6
Violetta Matusik wtorek, środa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki w klasach 5,7,8
Aneta Gadziomska -Wrzesińska wtorek, piątek
Zajęcia muzyczno-ruchowe
w przedszkolu
Natalia Rogacka wtorek
SKS- zajęcia sportowe grupa mieszana
z klas 5,6,7.
Marcin Pałczyński poniedziałek
Zajęcia logopedyczne Małgorzata Czynszak zajęcia wg. planu
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (4 grupy) Julia Gontarek wtorek, środa
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(4 grupy)
Aleksandra Nowak poniedziałek, środa, czwartek
Zajęcia z integracji sensorycznej
w przedszkolu
Małgorzat Czynszak wtorek
Zajęcia z integracji sensorycznej
w szkole
Małgorzata Czynszak środa
Indywidualne zajęcia z psychologiem Julia Gontarek środa
Koło matematyczne w klasie 7 Aneta Gadziomska-Wrzesińska piątek
Koło teatralne w klasie 6 Violetta Matusik wtorek
Koło muzyczne w klasie 5 Ryszarda Bieś piątek
Koło przyrodnicze Katarzyna Woźniak czwartek
Koło taneczne w klasach młodszych Katarzyna Woźniak środa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego w klasie 8/przygotowujące do egzaminu
Agnieszka Czarniak czwartek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. angielskiego w klasie 8/przygotowujące do egzaminu
Ilona Jabłońska piątek
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
z matematyki w klasie 8/przygotowujące do egzaminu
Aneta Gadziomska-Wrzesińska wtorek
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne (przedszkole i szkoła) Małgorzata Czynszak

Violetta Matusik

Ludmiła Małkowska

zajęcia wg. planu